Lựa chọn dịch vụ hosting – nên chọn loại nào

Sau khi thiết kế web xong, bạn chắc chắn cần thuê hosting để đưa trang web của mình đến với mọi người. Hiện tại có 02 nền tảng hosting chính là Linux và Windows. Điểm đầu tiên cần biết là dù chọn Linux hay Windows thì nó không liên quan gì đến việc sử dụng hệ điều hành nào trên máy tính. Cùng tìm hiểu nên lựa chọn loại hosting nào sau đây:

Read more