Vào thứ Hai ngày 27/7/2015, Google thông báo họ đang thay đổi cách báo cáo điểm chất lượng đối trong quảng cáo Adwords. Sự thay đổi này có hiệu lực gần như ngay lập tức.Tuy nhiên cập nhật lần này không ảnh hưởng đến cách tính điểm chất lượng hay cách tính giá thầu, mà sẽ ảnh hưởng đến điểm chất lượng mà bạn nhìn thấy trong Adwords.Google AdwordsGoogle giải thích rằng thay đổi này sẽ giúp đơn giản hóa hệ thống, tập trung vào cách cải thiện độ chính xác của quảng cáo với mỗi từ khóa tìm kiếm. Thứ duy nhất bạn có thế thấy đó là trước khi có truy cập cho từ khóa nào đó, từ khóa sẽ được mặc định điểm chất lượng là 6. Điểm sẽ được cập nhật lần tiếp tới khi có đủ lượt hiển thị quảng cáo trong một ngày.Lần gần đây nhất Google cập nhật Adwords đó là tháng 7/2013. Trong lần cập nhật đó, Google cũng đã “thiết kế” tập trung xoay quanh ba yếu tố chính để đánh giá điểm chất lượng đó là tỉ lệ click (CTR), độ liên quan của từ khóa và chất lượng của trang đích.Mời bạn xem thêm bài viết Thống kê về hiệu suất quảng cáo Adwords

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *